FANDOM


(Internet censorship)
(Internet censorship)
Line 4: Line 4:
 
Since 2008, they started to block other sites such as unrated games, porns, gamble, selling illegal items, etc.
 
Since 2008, they started to block other sites such as unrated games, porns, gamble, selling illegal items, etc.
   
If you try to access these sites, it automatically redirects to http://www.warning.or.kr/.
+
If you try to access these sites, it automatically redirects to
  +
  +
cách thường xuyên. Nếu bạn có quỹ vốn (bankroll), đây là cơ hội hoàn hảo để tận
  +
dụng lợi thế của luật “bản sao” khó chịu và trở thành nhà cái để đổi vận. Nếu một
  +
bài bản sao xuất hiện, [http://bestsoccertips.com/danh-bai-online-o-nha-cai-nao-de-thang-nhat/ danh bai online truc tuyen] bạn sẽ có lợi thế! Một số casino [http://bestsoccertips.com/huong-dan-choi-poker-online-tu-z/ hướng dẫn chơi poker] chia một ván người chia
  +
bài là nhà cái và sau đó là một ván người chơi làm nhà cái. Chỉ cần nhớ rằng
  +
nhà cái sẽ vẫn thu 5% tiền hoa hồng từ bất cứ cược thắng của bạn, và bạn sẽ cần [http://bestsoccertips.com/huong-dan-choi-poker-online-tu-z/ chơi poker] liều với tổng số tiền của tất cả những người chơi khác đã cược..

Revision as of 09:16, March 24, 2015

Internet censorship

Sites sympathetic to Communism or North Korea are blocked.

Since 2008, they started to block other sites such as unrated games, porns, gamble, selling illegal items, etc.

If you try to access these sites, it automatically redirects to

cách thường xuyên. Nếu bạn có quỹ vốn (bankroll), đây là cơ hội hoàn hảo để tận dụng lợi thế của luật “bản sao” khó chịu và trở thành nhà cái để đổi vận. Nếu một bài bản sao xuất hiện, danh bai online truc tuyen bạn sẽ có lợi thế! Một số casino hướng dẫn chơi poker chia một ván người chia bài là nhà cái và sau đó là một ván người chơi làm nhà cái. Chỉ cần nhớ rằng nhà cái sẽ vẫn thu 5% tiền hoa hồng từ bất cứ cược thắng của bạn, và bạn sẽ cần chơi poker liều với tổng số tiền của tất cả những người chơi khác đã cược..

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.